Výstava "Architekt-túra"

1. októbra 2020

Výstava diel neprofesionálnych výtvarníkov tvorí iba zlomok výtvarnej  tvorby, ktorá vznikla na viacdennom výtvarnom workshope v auguste v Banskej Štiavnici. Organizátorom podujatia bolo Krajské osvetové stredisko v Nitre. Nutnosť chodenia z kopca do kopca, ako na horskej túre, určuje špecifikum mestskej turistiky tohto mesta.

Geografické a historické podmienky budovania baníckeho sídla sa odrazili na špecifickom charaktere architektúry a urbanistickej štruktúry mesta. Úzke uličky, strmé drevené schodiská, drevené šindľové strechy, historické sakrálne i svetské budovy, kamenné chodníky či botanická záhrada uprostred mesta vybudovaného v kaldere stratovulkánu boli len malou čiastkou inšpiratívnych pohľadov pre vznik obrazu.

Malebné zákutia, architektonický detail či celok alebo široká veduta boli dobrým zdrojom pre oko a myseľ výtvarníka. Percepcia videného a jej transformácia do vizuálneho znaku obrazu – maľby  bola predmetom úvah a praktických snáh. Pred výtvarníkmi stáli viaceré otázky.

Čo z videného je pre zobrazenie podnetné, čo je zaujímavé a čo už na obraze nemusí byť? Čo je prínosnejšie, veristické zobrazenie alebo istá miera tvarovej a farebnej redukcie či naopak pridanie a zvýraznenie niektorých prvkov na obraze? Čím sa obraz-maľba líši od obrazu-fotografie?

Aký vzťah majú jednotlivé detaily obrazu k svojmu celku? Ako dosiahnuť ich jednotu?  Ako docieliť,  aby obraz mal atmosféru, ktorá diváka osloví? Je uspokojivé maľovať ako niekto iný alebo hľadať svoju vlastnú výrazovú štylizáciu obrazu? Je maľovanie cesta k výslednému obrazu alebo je to činnosť,  ktorá nás napĺňa a obraz je v danom okamihu druhoradý?

Odpoveďami sú obrazy.

Pestrá skladba účastníkov, pestré podnety miesta podnietili k vzniku pestrej palety vytvorených malieb. Večerné intenzívne diskusie odhaľovali skryté  motivácie čo, prečo a ako maľovať. 

Architek-túra je chodením a stavaním zároveň. Všetci sme tak trochu stavitelia vlastného života. Ako maliari budujeme, pomocou stavebných výrazových prostriedkov, obrazy. Ako ľudia budujeme vzťahy, na ktorých stojí naše m(i)esto. Architek-túra je aj o budovaní svojho sebaobrazu. V namaľovaných obrazoch banskoštiavnickej architektúry ukazujeme aj tento skrytý sebaobraz. 

Mgr. Martin Kratochvil, PhD., (lektor podujatia a kurátor výstavy)

Viac informácií o aktivitách Krajského osvetového strediska  v Nitre sa dozviete na www.kosnr.sk a fbKOS v Nitre