Spoznajte "Všesvet v obrazoch"

16. júla 2020

Výtvarný ateliér SZUŠ ART PEGAS v spolupráci s OC Centro Nitra vás pozýva na výstavu žiackych prác s názvom:

“Všesvet v obrazoch”, výstavu žiackych prác výtvarného odboru zo Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS v Nitre,  pod vedením výtvarného pedagóga Mgr. Natálie Bukovčákovej.

Výstava nám ponúka možnosť nahliadnuť do vnútorného sveta žiakov prostredníctvom témy “svetové problémy z pohľadu detí a mladistvých” v podobe grafickej techniky linoryt. Ďalej nám ponúka vidieť rôzne pokusy o realizáciu tak ako abstraktného umenia, tak aj realistického vyobrazenia výtvarných prác.

Tiež sa môžeme nechať vniesť do fantasy sveta v podobe mytologických tvorov, ktoré sú autentické, pretože môžeme vidieť vyobrazenia tak, ako si tieto tvory predstavujú sami žiaci. Samotná výstava nám ponúka rôzne obrazy, akýsi “všesvet”, mix rôznych tém a techník – kresba, maľba, grafika.