Podujatia

Všetky udalosti sú do odvolania zrušené

V dôsledku mimoriadnej situácie sú všetky podujatia zrušené do odvolania. O náhradných termínoch a nových udalostiach vás budeme včas informovať.

Momentálne nepripravujeme žiadnu udalosť...