Partner, ktorý spája ľudí a mestá

25. septembra 2020

Jedným z dlhoročných partnerov nášho Centra je aj dopravná spoločnosť ARRIVA.

V Deň bez áut, 22. septembra 2020, spútila ARRIVA Slovakia kampaň na podporu cestovania verejnou autobusovou dopravou.  V rámci sloganu „Spájame mestá a ľudí“ vyzýva cestujúcich k bezpečnému cestovaniu nielen počas Európskeho týždňa mobility, ale po celý rok. 

Cestovanie verejnou hromadnou dopravou je považované za jeden z udržateľných spôsobov dopravy, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia a čistejšiemu životnému prostrediu pre všetkých.

Verejná osobná doprava pomáha zlepšiť dopravnú situáciu v mestách a ich okolí, zabezpečiť dostupnosť škôl a pracovísk aj pre ľudí z obcí a prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku pre bezpečnosť svojich cestujúcich a kolegov prijali pred vyše šiestimi mesiacmi opatrenia, ktoré prispievajú k zamedzeniu šírenia koronavírusu. Intenzívna dezinfekcia vozidiel verejnej dopravy, dezinfekcia pracovísk a zákazníckych centier sú naďalej pravidelne zabezpečované a stali sa samozrejmou súčasťou každodenného života.

Cestujúci sú povinní mať v prostriedkoch verejnej dopravy prekryté ústa a nos, touto cestou im ďakujeme za maximálnu spoluprácu a ohľaduplnosť pri dodržiavaní opatrení, len tak vieme prispieť k ochrane zdravia nás všetkých a na záver dňa sa vrátiť zdraví k našim najbližším.

Deň bez áut je posledným dňom v Európskom týždni mobility. Aj v tento deň môžu občania prispieť k skvalitneniu životného prostredia a zároveň cestovať výhodnejšie v jednotlivých mestách. Namiesto áut sa majú možnosť prepraviť mestskou hromadnou dopravou zdarma v mestách Nové Zámky, Levice, Komárno, Šaľa, Štúrovo, Šurany a po predložení platného vodičského preukazu aj v meste Trnava a na prímestských linkách v Trnavskom samosprávnom kraji.