Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do svojej kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš­kom kávy a kávo­vých špecia­lít a kde Vám k Vašej obľú­be­nej kávičke nebude už naozaj nič chýbať…

Váš prí­jemný pocit obo­hatí prog­ram kva­lit­nej živej pro­duk­cie, ktorý sme pre Vás pri­pra­vili, bliž­šie infor­má­cie k prog­ramu Vám poskyt­neme v kaviarni. Radi Vás pri­ví­tame každý deň do polo­noci aj po uzav­retí nákup­ného cen­tra. Vchod do kaviarne sme pre Vás pri­pra­vili zo strany oproti Agro­kom­plexu, samoz­rejme s par­ko­va­cími mies­tami priamo pri kaviarni.

Vašu obľú­benú šálku kávy si môžete vychut­nať aj pri zapá­le­nej ciga­rete. Naše pries­tory v OC Cen­tro Nitra sú dostupné aj pre fajčiarov.

 

Otvá­ra­cie hodiny:

Pon­de­lok 8:00 — 24:00
Uto­rok 8:00 — 24:00
Streda 8:00 — 24:00
Štvr­tok 8:00 — 24:00
Pia­tok 8:00 — 02:00
Sobota 8:00 — 02:00
Nedeľa 8:00 — 24:00logo_rebeka.jpg
logo_delikateso.jpg
logo_belda-sport.jpg
logo_reserved.jpg
logo_subway.jpg
logo_vub-a-s.jpg
logo_home-credit.jpg
logo_omega.jpg
logo_michell-fashion.jpg
logo_ro-ma.jpg
logo_tom-tailor-mustang.jpg
logo_favab.jpg
logo_orange.jpg
logo_casino-admiral.jpg
logo_planeta-food.jpg
logo_camp-david.jpg
logo_crystalcar-rucna-autoumyvaren.jpg
logo_telekom-centrum.jpg
logo_d-ara-fashion.jpg
logo_ccc.jpg
logo_bb-design.jpg
logo_locoburger.jpg
logo_gallery-men.jpg
logo_fresh-point.jpg
logo_sp-sv-vojtecha.jpg
logo_manufaktura.jpg
logo_sportisimo.jpg
logo_posta-a-pos-banka.jpg
logo_soaphoria.jpg
logo_panda.jpg