Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do svojej kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš­kom kávy a kávo­vých špecia­lít a kde Vám k Vašej obľú­be­nej kávičke nebude už naozaj nič chýbať…

Váš prí­jemný pocit obo­hatí prog­ram kva­lit­nej živej pro­duk­cie, ktorý sme pre Vás pri­pra­vili, bliž­šie infor­má­cie k prog­ramu Vám poskyt­neme v kaviarni. Radi Vás pri­ví­tame každý deň do polo­noci aj po uzav­retí nákup­ného cen­tra. Vchod do kaviarne sme pre Vás pri­pra­vili zo strany oproti Agro­kom­plexu, samoz­rejme s par­ko­va­cími mies­tami priamo pri kaviarni.

Vašu obľú­benú šálku kávy si môžete vychut­nať aj pri zapá­le­nej ciga­rete. Naše pries­tory v OC Cen­tro Nitra sú dostupné aj pre fajčiarov.

 

Otvá­ra­cie hodiny:

Pon­de­lok 8:00 — 24:00
Uto­rok 8:00 — 24:00
Streda 8:00 — 24:00
Štvr­tok 8:00 — 24:00
Pia­tok 8:00 — 02:00
Sobota 8:00 — 02:00
Nedeľa 8:00 — 24:00logo_alltoys.jpg
logo_prima-banka.jpg
logo_siesticka.jpg
logo_royal-press.jpg
logo_tescoma.jpg
logo_orion.jpg
logo_medicine.jpg
logo_denim-style-house.jpg
logo_anipet.jpg
logo_soaphoria.jpg
logo_planeta-food.jpg
logo_adam.jpg
logo_triola.jpg
logo_exisport.jpg
logo_sportisimo.jpg
logo_casino-admiral.jpg
logo_sp-sv-vojtecha.jpg
logo_lekaren-benu.jpg
logo_steffel.jpg
logo_crystalcar-rucna-autoumyvaren.jpg
logo_martinus.jpg
logo_ccc.jpg
logo_prva-stavebna-sporitelna-a-s.jpg
logo_dm-drogerie-markt-2.jpg
logo_united-colors-of-benetton.jpg
logo_kadernictvo-klier.jpg
logo_kara-trutnov.jpg
logo_pepco.jpg
logo_vub-a-s.jpg
logo_telekom-centrum.jpg