Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do svojej kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš­kom kávy a kávo­vých špecia­lít a kde Vám k Vašej obľú­be­nej kávičke nebude už naozaj nič chýbať…

Váš prí­jemný pocit obo­hatí prog­ram kva­lit­nej živej pro­duk­cie, ktorý sme pre Vás pri­pra­vili, bliž­šie infor­má­cie k prog­ramu Vám poskyt­neme v kaviarni. Radi Vás pri­ví­tame každý deň do polo­noci aj po uzav­retí nákup­ného cen­tra. Vchod do kaviarne sme pre Vás pri­pra­vili zo strany oproti Agro­kom­plexu, samoz­rejme s par­ko­va­cími mies­tami priamo pri kaviarni.

Vašu obľú­benú šálku kávy si môžete vychut­nať aj pri zapá­le­nej ciga­rete. Naše pries­tory v OC Cen­tro Nitra sú dostupné aj pre fajčiarov.

 

Otvá­ra­cie hodiny:

Pon­de­lok 8:00 — 24:00
Uto­rok 8:00 — 24:00
Streda 8:00 — 24:00
Štvr­tok 8:00 — 24:00
Pia­tok 8:00 — 02:00
Sobota 8:00 — 02:00
Nedeľa 8:00 — 24:00logo_tom-tailor-mustang.jpg
logo_planeta-food.jpg
logo_exisport.jpg
logo_cropp-town.jpg
logo_royal-press.jpg
logo_klenoty-aurum.jpg
logo_sp-sv-vojtecha.jpg
logo_camp-david.jpg
logo_united-colors-of-benetton.jpg
logo_rebeka.jpg
logo_omega.jpg
logo_house.jpg
logo_bb-design.jpg
logo_fashionpoint.jpg
logo_u-frantiska.jpg
logo_music-a-cafe-nitra.jpg
logo_orion.jpg
logo_kika.jpg
logo_dm-drogerie-markt-2.jpg
logo_ozeta-pierre-cardin.jpg
logo_obecne-siete.jpg
logo_tescoma.jpg
logo_tussi.jpg
logo_fotocentrum.jpg
logo_medicine.jpg
logo_ro-ma.jpg
logo_anipet.jpg
logo_prima-banka.jpg
logo_vip-luxury-concept-store.jpg
logo_pepco.jpg