Máte doma budúceho prváčika? Zápis do školy od A po Z

Dátum pridania: 19. 03. 2017

Zápis detí do školy prebieha tento rok neskôr ako po minulé roky, až v priebehu apríla. Dôvodom je dlhšie časové obdobie, počas ktorého sa môžu deti v rôznych činnostiach, potrebných pre nástup do školy, viac zdokonaliť a rozvíjať. Pripravili sme pre vás zhrnutie všetkých informácií, ktoré by ste mali poznať, ak vaše dieťa nastupuje v septembri do školy.

 

Máte už vybratú školu?

Každý rodič je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov, do prvej triedy základnej školy. Ako rodič môžete dieťa umiestniť do základnej školy v lokalite, kde má trvalý pobyt alebo do ktorejkoľvek inej školy, ktorú vyberiete. Pokojne to teda môže byť verejná, ale aj súkromná škola, prípadne škola so špecializáciou. Dôležitým krokom, ktorý nemožno vynechať, je zápis detí do prvého ročníka. Ten by sa mal povinne uskutočniť počas apríla, no konkrétny termín je individuálny, v závislosti od danej školy. Súčasný zákon umožňuje aj individuálne domáce vzdelávanie dieťaťa na 1. stupni. Má to však podmienku – rodič musí spĺňať vzdelanostnú kvalifikáciu učiteľa alebo je povinný zabezpečiť učiteľa, ktorý bude chodiť k žiakovi domov.

 

Čo je potrebné priniesť na zápis?

Na zápis musíte prísť spolu s dieťaťom a nezabudnite si tiež priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola bude vyžadovať základné údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť a trvalé bydlisko. Ak máte v pláne podať žiadosť o odklad školskej dochádzky, nezabudnite predložiť doklad o zdravotnom stave dieťaťa. Bude tiež veľmi užitočné, ak si už dopredu premyslíte, či bude vaše dieťa navštevovať náboženstvo alebo etickú výchovu, ale aj to, aký cudzí jazyk sa bude počas základnej školy učiť.

 

Čo by mal budúci prváčik vedieť?

Počas samotného zápisu učitelia priateľskou formou zisťujú, či je dieťa dostatočne zrelé na školu. Deti by už mali poznať základné farby, geometrické tvary, základné číslice a mali by sa tiež vedieť podpísať. Učitelia si tiež všímajú, či dieťa dokáže sústrediť svoju pozornosť na nejakú činnosť alebo či dokáže pracovať samostatne. Budúci prvák by mal byť zrelý aj sociálne, to znamená, že vydrží dlhší čas odlúčený od rodiny (minimálne počas pobytu v škole) a dokáže sa v kolektíve socializovať. V neposlednom rade je dôležité, aby dieťa bolo zrelé aj emocionálne – musí vedieť primerane reagovať, nesmie mať výbuchy zlosti pri bežných situáciách, malo by vedieť, že v živote prídu aj neúspechy, atď.

 
Všetkým týmto veciam sa ale deti učia prirodzene, či už doma v rodine alebo v materskej škole. Je potrebné učiť dieťa prirodzene, hravou a nenásilnou formou. Ak ale predsa vzniknú pochybnosti o pripravenosti dieťaťa na nástup do školy, odporúča sa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva. Ak si aj vy ako rodič myslíte, že dieťa nie je na školu pripravené, môžete písomnou žiadosťou požiadať riaditeľa príslušnej školy o odklad školskej dochádzky o jeden rok.

 

Dôvodom pre odklad školskej dochádzky môže byť napríklad:
  • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
  • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
  • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
  • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
  • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
  • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
  • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
  • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
  • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

 

Zápis do školy neberte ako stres pre vás a vaše dieťa. Nemajte na dieťa prehnané nároky a nenúťte ho naučiť sa všetky potrebné veci tesne pred zápisom do školy. Budúci školáčik sa má najmä hrať a prostredníctvom hier nadobúdať požadované zručnosti a vedomosti. Vytvorte teda dieťaťu príjemné hravé prostredie, venujte sa mu, trávte s ním čas a zápis do prvej triedy základnej školy pre vás nebude predstavovať ani ten najmenší problém. 

 

 

 


 

logo_ro-ma.jpg
logo_exisport.jpg
logo_datart.jpg
logo_house.jpg
logo_united-colors-of-benetton.jpg
logo_lekaren-benu.jpg
logo_triola.jpg
logo_ccc.jpg
logo_planeta-food.jpg
logo_gallery-men.jpg
logo_ozeta-pierre-cardin.jpg
logo_lara-bags.jpg
logo_reserved.jpg
logo_siesticka.jpg
logo_pepco.jpg
logo_samdex.jpg
logo_kika.jpg
logo_gallery.jpg
logo_d-ara-fashion.jpg
logo_velsen-autoumyvaren.jpg
logo_obecne-siete.jpg
logo_fotocentrum.jpg
logo_alltoys.jpg
logo_royal-press.jpg
logo_bb-design.jpg
logo_bijou-brigitte.jpg
logo_anipet.jpg
logo_camp-david.jpg
logo_4f.jpg
logo_omega.jpg