Koniec školského roka sa blíži! Čo ste o vysvedčeniach nevedeli?

Dátum pridania: 26. 06. 2018

Už o pár dní tu máme koniec školského roka – vytúžený deň všetkých žiakov, ktorí sa už nevedia dočkať dvojmesačných letných prázdnin. Ešte skôr, ako poslednýkrát zaznie školský zvonec, si deti preberú svoje hodnotenie doterajších výsledkov v podobe vysvedčenia. Aká je ich história a čo ste o nich nevedeli?

Aká je história vysvedčení?

História vysvedčení a hodnotenia žiakov siaha do čias panovníčky Márie Terézie, ktorá v roku 1774 zaviedla pre deti povinnú školskú dochádzku. S pravidelným vzdelávaním bolo ale potrebné zaviesť v krajine aj systém hodnotenia prospechu žiakov. Spočiatku dostávali žiaci vysvedčenie až po absolvovaní celej školskej dochádzky, neskôr si odnášali zo školy za jeden školský rok dve samostatné vysvedčenia – polročné a koncoročné, ako je to zvykom i dnes. Zaujímavosťou je, že v časoch Uhorska trvala povinná školská dochádzka 6 rokov, a to od šiestich do dvanástich rokov života.

Najstaršie vysvedčenia boli písané v latinčine, tú neskôr nahradila maďarčina. Slovenčina sa v školách začala plnohodnotne používať až po vzniku 1. Československej republiky, po roku 1918.

Vysvedčenie z Evanjelického a. v. gymnázia v Banskej Bystrici, 29. 6. 1811 (LA SNK, M 23 U 28)

 

Čo všetko sa na vysvedčeniach hodnotilo?

Okrem usilovnosti sa v minulosti veľmi prísne hodnotil aj krasopis. Kto chcel pokračovať na vyššie štúdium a stať sa, napríklad, úradníkom, musel mať úhľadné písmo, ktoré zodpovedalo vtedajším štandardom. Postupne sa však od písma upustilo a dôležitejšie boli vedomosti z predmetov ako matematika, rysovanie, zemepis, dejepis, spev či telesná výchova. Dôraz sa kládol i na jazyky – na gymnáziách to bola latinčina, francúzština, nemčina či dokonca stará gréčtina.

Vysvedčenie nesvedčí o osobnosti

V mnohých rodinách sa vysvedčeniu pripisuje veľká dôležitosť. Je totiž nielen hodnotením snahy žiaka počas školského roka, ale i jeho nadobudnutých vedomostí a miery ich použiteľnosti v praxi. Je však potrebné brať na zreteľ, že každý učiteľ hodnotí žiakov inak a že známka má len kvantitatívny charakter, pričom hodnotí dieťa na stupnici od jedna do päť. Rovnako tak ani „čisté“ vysvedčenie nie je odrazom toho, že sú deti v škole šťastné a vo vzdelávaní našli záľubu. Počas celého školského roka je potrebné s dieťaťom preberať jeho skúsenosti so vzdelávaním, zážitky v škole či prípadné problémy v učení.

Rovnako dôležitý je fakt, že vzdelávanie by nemalo byť len o známkach. Deti by sa mali učiť novým veciam s radosťou, a to bez ohľadu na akékoľvek hodnotenie. Vytvorte aj počas prázdnin svojim deťom priestor na zážitkové vzdelávanie – vyberte sa s nimi do prírody a spoznávajte rastliny či živočíchy, prebúdzajte v nich kreativitu, učte ich samostatnosti alebo im dovoľte spoznať čaro čítania kníh.

Pretože ako povedal Ján Ámos Komenský:

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“

TIP:

Aj tento rok sme sa v Centro Nitra rozhodli odmeniť všetkých školákov v deň vysvedčenia. Každý, kto nám 29. júna prinesie ukázať vysvedčenie (platné pre šk.rok 2017/2018) dostane od Cukríkovej víly sladkú odmenu. Pošlite deti do Centra Nitra a my ich odmeníme aj za vás!


 

logo_united-colors-of-benetton.jpg
logo_delikateso.jpg
logo_scan-quilt.jpg
logo_gallery.jpg
logo_bb-design.jpg
logo_pepco.jpg
logo_kara-trutnov.jpg
logo_omega.jpg
logo_lara-bags.jpg
logo_tescoma.jpg
logo_camp-david.jpg
logo_tom-tailor-mustang.jpg
logo_cetelem.jpg
logo_robel.jpg
logo_ok-moda.jpg
logo_adam.jpg
logo_prva-stavebna-sporitelna-a-s.jpg
logo_sevt.jpg
logo_ccc.jpg
logo_kika.jpg
logo_vub-a-s.jpg
logo_steffel.jpg
logo_camaieu.jpg
logo_bepon.jpg
logo_la-koliba.jpg
logo_soaphoria.jpg
logo_posta-a-pos-banka.jpg
logo_sp-sv-vojtecha.jpg
logo_triola.jpg
logo_presinsky-co.jpg