Koniec školského roka sa blíži! Čo ste o vysvedčeniach nevedeli?

Dátum pridania: 26. 06. 2018

Už o pár dní tu máme koniec školského roka – vytúžený deň všetkých žiakov, ktorí sa už nevedia dočkať dvojmesačných letných prázdnin. Ešte skôr, ako poslednýkrát zaznie školský zvonec, si deti preberú svoje hodnotenie doterajších výsledkov v podobe vysvedčenia. Aká je ich história a čo ste o nich nevedeli?

Aká je história vysvedčení?

História vysvedčení a hodnotenia žiakov siaha do čias panovníčky Márie Terézie, ktorá v roku 1774 zaviedla pre deti povinnú školskú dochádzku. S pravidelným vzdelávaním bolo ale potrebné zaviesť v krajine aj systém hodnotenia prospechu žiakov. Spočiatku dostávali žiaci vysvedčenie až po absolvovaní celej školskej dochádzky, neskôr si odnášali zo školy za jeden školský rok dve samostatné vysvedčenia – polročné a koncoročné, ako je to zvykom i dnes. Zaujímavosťou je, že v časoch Uhorska trvala povinná školská dochádzka 6 rokov, a to od šiestich do dvanástich rokov života.

Najstaršie vysvedčenia boli písané v latinčine, tú neskôr nahradila maďarčina. Slovenčina sa v školách začala plnohodnotne používať až po vzniku 1. Československej republiky, po roku 1918.

Vysvedčenie z Evanjelického a. v. gymnázia v Banskej Bystrici, 29. 6. 1811 (LA SNK, M 23 U 28)

 

Čo všetko sa na vysvedčeniach hodnotilo?

Okrem usilovnosti sa v minulosti veľmi prísne hodnotil aj krasopis. Kto chcel pokračovať na vyššie štúdium a stať sa, napríklad, úradníkom, musel mať úhľadné písmo, ktoré zodpovedalo vtedajším štandardom. Postupne sa však od písma upustilo a dôležitejšie boli vedomosti z predmetov ako matematika, rysovanie, zemepis, dejepis, spev či telesná výchova. Dôraz sa kládol i na jazyky – na gymnáziách to bola latinčina, francúzština, nemčina či dokonca stará gréčtina.

Vysvedčenie nesvedčí o osobnosti

V mnohých rodinách sa vysvedčeniu pripisuje veľká dôležitosť. Je totiž nielen hodnotením snahy žiaka počas školského roka, ale i jeho nadobudnutých vedomostí a miery ich použiteľnosti v praxi. Je však potrebné brať na zreteľ, že každý učiteľ hodnotí žiakov inak a že známka má len kvantitatívny charakter, pričom hodnotí dieťa na stupnici od jedna do päť. Rovnako tak ani „čisté“ vysvedčenie nie je odrazom toho, že sú deti v škole šťastné a vo vzdelávaní našli záľubu. Počas celého školského roka je potrebné s dieťaťom preberať jeho skúsenosti so vzdelávaním, zážitky v škole či prípadné problémy v učení.

Rovnako dôležitý je fakt, že vzdelávanie by nemalo byť len o známkach. Deti by sa mali učiť novým veciam s radosťou, a to bez ohľadu na akékoľvek hodnotenie. Vytvorte aj počas prázdnin svojim deťom priestor na zážitkové vzdelávanie – vyberte sa s nimi do prírody a spoznávajte rastliny či živočíchy, prebúdzajte v nich kreativitu, učte ich samostatnosti alebo im dovoľte spoznať čaro čítania kníh.

Pretože ako povedal Ján Ámos Komenský:

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“

TIP:

Aj tento rok sme sa v Centro Nitra rozhodli odmeniť všetkých školákov v deň vysvedčenia. Každý, kto nám 29. júna prinesie ukázať vysvedčenie (platné pre šk.rok 2017/2018) dostane od Cukríkovej víly sladkú odmenu. Pošlite deti do Centra Nitra a my ich odmeníme aj za vás!


 

logo_la-koliba.jpg
logo_prima-banka.jpg
logo_d-ara-fashion.jpg
logo_talianka.jpg
logo_united-colors-of-benetton-kids.jpg
logo_orion.jpg
logo_planeta-food.jpg
logo_manufaktura.jpg
logo_mystic-and-beauty.jpg
logo_lekaren-benu.jpg
logo_minit-bakery.jpg
logo_bijou-brigitte.jpg
logo_fashionpoint.jpg
logo_cropp-town.jpg
logo_sp-sv-vojtecha.jpg
logo_pepco.jpg
logo_crystalcar-rucna-autoumyvaren.jpg
logo_grand-optical.jpg
logo_tescoma.jpg
logo_steffel.jpg
logo_lara-bags.jpg
logo_tussi.jpg
logo_alain-delon.jpg
logo_adam.jpg
logo_bepon.jpg
logo_michell-fashion.jpg
logo_ozeta-pierre-cardin.jpg
logo_jysk.jpg
logo_raiffeisen-bank.jpg
logo_diamond-beauty.jpg