Koniec školského roka sa blíži! Čo ste o vysvedčeniach nevedeli?

Dátum pridania: 26. 06. 2018

Už o pár dní tu máme koniec školského roka – vytúžený deň všetkých žiakov, ktorí sa už nevedia dočkať dvojmesačných letných prázdnin. Ešte skôr, ako poslednýkrát zaznie školský zvonec, si deti preberú svoje hodnotenie doterajších výsledkov v podobe vysvedčenia. Aká je ich história a čo ste o nich nevedeli?

Aká je história vysvedčení?

História vysvedčení a hodnotenia žiakov siaha do čias panovníčky Márie Terézie, ktorá v roku 1774 zaviedla pre deti povinnú školskú dochádzku. S pravidelným vzdelávaním bolo ale potrebné zaviesť v krajine aj systém hodnotenia prospechu žiakov. Spočiatku dostávali žiaci vysvedčenie až po absolvovaní celej školskej dochádzky, neskôr si odnášali zo školy za jeden školský rok dve samostatné vysvedčenia – polročné a koncoročné, ako je to zvykom i dnes. Zaujímavosťou je, že v časoch Uhorska trvala povinná školská dochádzka 6 rokov, a to od šiestich do dvanástich rokov života.

Najstaršie vysvedčenia boli písané v latinčine, tú neskôr nahradila maďarčina. Slovenčina sa v školách začala plnohodnotne používať až po vzniku 1. Československej republiky, po roku 1918.

Vysvedčenie z Evanjelického a. v. gymnázia v Banskej Bystrici, 29. 6. 1811 (LA SNK, M 23 U 28)

 

Čo všetko sa na vysvedčeniach hodnotilo?

Okrem usilovnosti sa v minulosti veľmi prísne hodnotil aj krasopis. Kto chcel pokračovať na vyššie štúdium a stať sa, napríklad, úradníkom, musel mať úhľadné písmo, ktoré zodpovedalo vtedajším štandardom. Postupne sa však od písma upustilo a dôležitejšie boli vedomosti z predmetov ako matematika, rysovanie, zemepis, dejepis, spev či telesná výchova. Dôraz sa kládol i na jazyky – na gymnáziách to bola latinčina, francúzština, nemčina či dokonca stará gréčtina.

Vysvedčenie nesvedčí o osobnosti

V mnohých rodinách sa vysvedčeniu pripisuje veľká dôležitosť. Je totiž nielen hodnotením snahy žiaka počas školského roka, ale i jeho nadobudnutých vedomostí a miery ich použiteľnosti v praxi. Je však potrebné brať na zreteľ, že každý učiteľ hodnotí žiakov inak a že známka má len kvantitatívny charakter, pričom hodnotí dieťa na stupnici od jedna do päť. Rovnako tak ani „čisté“ vysvedčenie nie je odrazom toho, že sú deti v škole šťastné a vo vzdelávaní našli záľubu. Počas celého školského roka je potrebné s dieťaťom preberať jeho skúsenosti so vzdelávaním, zážitky v škole či prípadné problémy v učení.

Rovnako dôležitý je fakt, že vzdelávanie by nemalo byť len o známkach. Deti by sa mali učiť novým veciam s radosťou, a to bez ohľadu na akékoľvek hodnotenie. Vytvorte aj počas prázdnin svojim deťom priestor na zážitkové vzdelávanie – vyberte sa s nimi do prírody a spoznávajte rastliny či živočíchy, prebúdzajte v nich kreativitu, učte ich samostatnosti alebo im dovoľte spoznať čaro čítania kníh.

Pretože ako povedal Ján Ámos Komenský:

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“

TIP:

Aj tento rok sme sa v Centro Nitra rozhodli odmeniť všetkých školákov v deň vysvedčenia. Každý, kto nám 29. júna prinesie ukázať vysvedčenie (platné pre šk.rok 2017/2018) dostane od Cukríkovej víly sladkú odmenu. Pošlite deti do Centra Nitra a my ich odmeníme aj za vás!


 

logo_adam.jpg
logo_favab.jpg
logo_kadernictvo-klier.jpg
logo_casino-admiral.jpg
logo_pepco.jpg
logo_fortuna.jpg
logo_fashionpoint.jpg
logo_royal-press.jpg
logo_panda.jpg
logo_4f.jpg
logo_anipet.jpg
logo_mp3-sk-progamingshop-sk.jpg
logo_subway.jpg
logo_fotocentrum.jpg
logo_mobilonline.jpg
logo_michell-fashion.jpg
logo_diamond-beauty.jpg
logo_orange.jpg
logo_music-a-cafe-nitra.jpg
logo_prva-stavebna-sporitelna-a-s.jpg
logo_u-frantiska.jpg
logo_martinus.jpg
logo_mystic-and-beauty.jpg
logo_talianka.jpg
logo_jysk.jpg
logo_rebeka.jpg
logo_la-koliba.jpg
logo_vub-a-s.jpg
logo_lara-bags.jpg
logo_tom-tailor-mustang.jpg