Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do svojej kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš­kom kávy a kávo­vých špecia­lít a kde Vám k Vašej obľú­be­nej kávičke nebude už naozaj nič chýbať…

Váš prí­jemný pocit obo­hatí prog­ram kva­lit­nej živej pro­duk­cie, ktorý sme pre Vás pri­pra­vili, bliž­šie infor­má­cie k prog­ramu Vám poskyt­neme v kaviarni. Radi Vás pri­ví­tame každý deň do polo­noci aj po uzav­retí nákup­ného cen­tra. Vchod do kaviarne sme pre Vás pri­pra­vili zo strany oproti Agro­kom­plexu, samoz­rejme s par­ko­va­cími mies­tami priamo pri kaviarni.

Vašu obľú­benú šálku kávy si môžete vychut­nať aj pri zapá­le­nej ciga­rete. Naše pries­tory v OC Cen­tro Nitra sú dostupné aj pre fajčiarov.

 

Otvá­ra­cie hodiny:

Pon­de­lok 8:00 — 24:00
Uto­rok 8:00 — 24:00
Streda 8:00 — 24:00
Štvr­tok 8:00 — 24:00
Pia­tok 8:00 — 02:00
Sobota 8:00 — 02:00
Nedeľa 8:00 — 24:00logo_prva-stavebna-sporitelna-a-s.jpg
logo_vub-a-s.jpg
logo_jysk.jpg
logo_gallery.jpg
logo_favab.jpg
logo_martinus.jpg
logo_raiffeisen-bank.jpg
logo_subway.jpg
logo_mobilonline.jpg
logo_fashionpoint.jpg
logo_belda-sport.jpg
logo_kara-trutnov.jpg
logo_lekaren-benu.jpg
logo_mystic-and-beauty.jpg
logo_adam.jpg
logo_alltoys.jpg
logo_iron-horse.jpg
logo_home-credit.jpg
logo_billa.jpg
logo_bb-design.jpg
logo_cetelem.jpg
logo_planeta-food.jpg
logo_prima-banka.jpg
logo_steffel.jpg
logo_tvoj-mobil.jpg
logo_fotocentrum.jpg
logo_grand-optical.jpg
logo_scan-quilt.jpg
logo_u-frantiska.jpg
logo_slsp-a-s.jpg