Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do svojej kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš­kom kávy a kávo­vých špecia­lít a kde Vám k Vašej obľú­be­nej kávičke nebude už naozaj nič chýbať…

Váš prí­jemný pocit obo­hatí prog­ram kva­lit­nej živej pro­duk­cie, ktorý sme pre Vás pri­pra­vili, bliž­šie infor­má­cie k prog­ramu Vám poskyt­neme v kaviarni. Radi Vás pri­ví­tame každý deň do polo­noci aj po uzav­retí nákup­ného cen­tra. Vchod do kaviarne sme pre Vás pri­pra­vili zo strany oproti Agro­kom­plexu, samoz­rejme s par­ko­va­cími mies­tami priamo pri kaviarni.

Vašu obľú­benú šálku kávy si môžete vychut­nať aj pri zapá­le­nej ciga­rete. Naše pries­tory v OC Cen­tro Nitra sú dostupné aj pre fajčiarov.

 

Otvá­ra­cie hodiny:

Pon­de­lok 8:00 — 24:00
Uto­rok 8:00 — 24:00
Streda 8:00 — 24:00
Štvr­tok 8:00 — 24:00
Pia­tok 8:00 — 02:00
Sobota 8:00 — 02:00
Nedeľa 8:00 — 24:00logo_kika.jpg
logo_pepco.jpg
logo_delikateso.jpg
logo_bepon.jpg
logo_ro-ma.jpg
logo_lara-bags.jpg
logo_royal-press.jpg
logo_slsp-a-s.jpg
logo_bata.jpg
logo_jysk.jpg
logo_michell-fashion.jpg
logo_tussi.jpg
logo_minit-bakery.jpg
logo_prva-stavebna-sporitelna-a-s.jpg
logo_omega.jpg
logo_billa.jpg
logo_steffel.jpg
logo_coffeeshop-company.jpg
logo_lekaren-benu.jpg
logo_gallery-men.jpg
logo_presinsky-co.jpg
logo_belda-sport.jpg
logo_alain-delon.jpg
logo_mp3-sk-progamingshop-sk.jpg
logo_alltoys.jpg
logo_camp-david.jpg
logo_scan-quilt.jpg
logo_manufaktura.jpg
logo_mystic-and-beauty.jpg
logo_adam.jpg